BERISHA, Muharrem / NGA TEORIA E SERIVE TRIGONOMETRIKE
Redaktor Minir Dushi. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHN, 2003, 174 f.,17x24 cm. (Botime të veçanta XLVI / Seksioni i Shkencave të Natyrës. Libri 10)
Tit. në faqen paral.: On trigonometric series theory. Bibliogr.: f. 171-174. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 514.11(075.8)
ISBN 9951-413-07-2
COBISS.KS-ID 2048102813