KRASNIQI, Mark / MIKPRITJA NË TRADITËN SHQIPTARE
Redaktor Ekrem Murtezai. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SSHSH, 2005, 147 f., me il., 17x24 cm. (Botime të veçanta LVII / Seksioni i Shkencave Shoqërore. Libri 16).
Tit. në faqen paral.: Hospitality in albanian tradition. Përmbledhja në gjuhën angleze.
KDU 394.7(=18)
ISBN 9951-413-19-6
COBISS.KS-ID 25331757