MEKULI, Esad / MALLI PËR TË PAMBËRRIJTSHMEN: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SGJL, 2006, 121 f., 14x21 cm. (Poetët akademikë, 1)
Tit. në faqen paral.: Longing for the unattainable: selected poetry / Esad Mekuli;
KDU 821.18-1
ISBN 978-9951-413-45-3
ISBN 9951-413-45-1
COBISS.KS-ID 2048013725