HAMITI, Sabri / Lulet e egra: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë,
ASHAK, SGJL, 2006, 150 f., 14x21 cm. (Poetët akademikë, 6)