DHOMI, Rauf / KËNGË PATRIOTIKE
Redaktor Tahir Emra, Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, SA, 2010, 147 f., 25x35 cm. (Botime të veçanta CVIII / Seksioni i Arteve. Libri 12).
Tit. në faqen paral.:Patriotic songs
KDU 789
ISBN 978-0-801950-02-04