BASHA, Eqrem / DOKTRINA E TË MENDUARIT VETËM: poezi e zgjedhur
Redaksia Ali Aliu, Mehmet Kraja, Eqrem Basha. Prishtinë, ASHAK, SGJL, 2006, 125 f., 14x21 cm.
(Poetët akademikë, 5)