Jusuf Bajraktari

Akademik
Print

BiografiaJusuf Bajraktari u lind në Qafë Morinë të Gjakovës më 1948. Shkollën fillore e kreu në Pono­shec, gjimnazin në Gjakovë, Fa­kultetin Filozofik, Dega e Historisë, në Prishtinë (1973). Në vitin 1980 magjistroi më temën: “Plenumi i Brioneve dhe jehona e ndikimi i tij në Kosovë” në Fakultetin Filozofik në Prishtinë. Tezën e doktoratës “Gjakova me rrethinë në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX (1878-1912)” e mbrojti më 1985 në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës.
Gjatë vitit shkollor 1966-1967 punoi mësues në shkollën fillore të Pono­shecit, në vitin 1969-1970 arsimtar në shkollën fillore “V. Nazor” në Pri­shtinë. Gjatë viteve 1971-1973 ishte profesor i historisë në shkollën e mes­me ekonomike, shkollën e mesme teknike dhe në gjimnazin “Xh. Doda” në Prishtinë. Nga viti 1999 ka ligjëruar në cilësinë e profesorit vizitor në disa Universitete publike e private në Kosovë e Shqipëri. Në vitet 1973-1978 kryen punën e bashkëpunëtorit profesional në Sekre­tariatin për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kosovës. Nga 1 shkurti 1978, deri më 1 prill 2013 punoi në Institutin e Historisë në Prishtinë. Nga janari i vitit 2000 ishte drejtor i këtij Instituti dhe kryeredaktor i Revistës “Kosova” dhe i botimeve të tjera shkencore.
Më 5 dhjetor 2012 u zgjodh anëtar korrespodent në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Ka publikuar studime monografike, studime shkencore, tekste shkollore, trajtesa, recensione, vështrime e shkrime të tjera në revista shkencore dhe në shtypin e kohës në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, SHBA etj. Ka udhëhequr disa projekte shkencore e hulumtuese nga fusha e historisë, ka marrë pjesë në sesione, simpoziume e konferenca shkencore të organizuara në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Rusi, SHBA etj. Ka qëndruar për qëllime hulumtuese shkencore në Tiranë, Podgoricë, Beograd, Cetinjë, Sofje etj.
Në vitet ’90 ka marrë pjesë aktive në lëvizjet shoqërore e demo­kratike për realizimin synimeve politike për çlirim e pavarësi. Ka qenë deputet në Parlamentin e parë pluralist të Kosovës në vitet 1992-1998. Nga 11 prill 2011 është anëtar nderi i Krye­sisë së Federatës Panshqiptare “Vatra” në Nju Jork.
Fu­sha e interesimeve të tij shkencore është periudha e Rilindjes Kombëtare Shqiptare dhe periudha e pas Luftës së Dytë Botërore.

BibliografiaPunime të botuara në revista dhe publikime të tjera shkencore:

 • Gjakova me rrethinë në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX (1878-1912), Prishtinë, 1998.
 • Monografia KOSOVA, ASHAK, Prishtinë, 2009, (autor i disa njësive).
 • Autor i disa zërave në Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Tiranë, 2010.
 • Perandoria Osmane, Selanik, 2012 (autor i disa njësive).
 • Kombet dhe shtetet në Evropën Juglindore, Selanik, 2012 (autor i disa njësive);
 • Luftërat Ballkanike, Selanik, 2012 (autor i disa njësive).
 • Lufta e Dytë Botërore, Selanik, 2012 (autor i disa njësive).
 • Gjilani me rrethinë (monografi), autor i një kapitulli, (në botim).


Publikime shkencore:

 • BRKJ dhe zhvillimi i Lëvizjes së Rinisë në Kosovë në periudhën mes dy luftërave botërore, Kosova, nr. 8, Prishtinë, 1979.
 • Lidhja e Komunistëve e Kosovës më 1966-1974, Kosova, nr,11, Prishtinë, 1982.
 • Gjakova dhe rrethina në vitet 70-ta të shekullit XIX, Kosova, nr. 15, Prishtinë, 1986.
 • Rrënjët historike të autonomisë së Kosovës, Rrjedhat, 1/1990, Ponoshec, 1990.
 • Albanske žrtve na Kosovu nakon Drugog Svjetskog Rata sve do Brionskog Plenuma, Viktimologija, Zagreb, 1991.
 • Format e gjenocidit të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nëpërmjet aksionit të mbledhjes së armëve (1913-1993), në Gjenocidi dhe aktet gjenocidale të pushtetit serb ndaj shqiptarëve nga Kriza Lindore e këndej, ASHAK, Prishtinë, 1995.
 • Shpërnguljet me dhunë të shqiptarëve në fund të shekullit XIX, Studime, nr. 2, ASHAK, Prishtinë, 1995.
 • Aneksimi i Kosovës nga Serbia më 1945, në Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual, Tiranë, 1996.
 • Serbias Annexation of Kosova in 1945, The Kosova issue a historic and current problem, Tirana, 1996.
 • Sendërtimi i planeve serbe dhe spastrimi etnik në Vilajetin e Kosovës, në Dëbimi i shqiptarëve dhe kolonizimi i Kosovës (1877-1995), Prishtinë, 1997.
 • Largpamësia e vendimeve të Konferencës së Bujanit, në Konferenca e Bujanit, Prishtinë, 1998.
 • Relacionet e Isa Boletinit me Bajram Currin, në Isa Boletini dhe koha e tij, Prishtinë, 1998.
 • Gjakova me rrethinë në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Kosova, nr. 20/21, Prishtinë, 1998/99.
 • Kontributi i Kosovës në Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, Studime Historike, Tiranë 2003.
 • Haxhi Zeka figurë emblematike e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Kosova, 22/23, Prishtinë, 2003.
 • Fadil Hoxha personifikon historinë 50-vjeçare të Kosovës, Kosova, 22/23, Prishtinë, 2003.
 • Rrethanat politike e shoqërore në Vilajetin e Kosovës në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, në Jeta dhe vepra e Idriz Seferit, Prishtinë, 2003.
 • 28 Nëntori i 1912-s, frymëzim për Kosovën shtet sovran dhe i pavarur, në Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shekullit XX, Tiranë, 2007.
 • Shqiptarët janë zot shtëpie në shtëpinë e vet, Fadil Hoxha një jetë në shërbim të atdheut, Prishtinë, 2007.
 • Recension për librin e Jusuf Buxhovit “Kongresi i Berlinit 1878 – çështja shqiptare”, Kosova, 29-30, Prishtinë, 2008.
 • Çështja shqiptare, protokollet dhe vendimet, Kosova, 29-30, Prishtinë, 2008.
 • Recension për librin e Elez Qerimit “Malësia e Gjakovës në rrjedhën e historisë kombëtare”, Kosova, 29-30, Prishtinë, 2008.
 • Figura e Skënderbeut në historiografinë e Kosovës, në Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e tij, Prishtinë, 2008.
 • Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në historinë e kombit shqiptar, në LSHP dhe vendi i saj në histori, Prishtinë, 2008.
 • Roli i Qyprilive në Perandorinë Osmane, në Kosova dhe Perandoria Osmane në dokumentet arkivore, Arkivi i Kosovës, Prishtinë, 2009.
 • Lidhja Shqiptare e Prizrenit, në monografinë Kosova, ASHAK, Prishtinë, 2009.
 • Lëvizja Kombëtare e Kosovës 1908-1912, në monografinë Kosova, ASHAK, Prishtinë, 2009.
 • Kontributi i Akademik Ali Hadrit në studimet historike, në Ali Hadri – Jeta dhe vepra”, Prishtinë 2009.
 • In Memoriam, Prof. Dr. Zekeria Canës, Kosova 31-32, Prishtinë, 2009.
 • Lidhja Shqiptare e Prizrenit – Projekt për shtetin kombëtar, në Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881, Prishtinë, 2009.
 • Akademik Fehmi Agani – promotor i doktrinës për liri dhe pavarësi të Kosovës, Imedica, Prishtinë, 2010.


Pjesëmarrja në konferenca dhe seminare ndërkombëtare:

 • Seminari për kulturën dhe historinë bullgare, Sofje, gusht 1978.
 • Seminar ndërkombëtar – Instituti shqiptar për studime ndërkombëtare, Tiranë, 15-16.4.2000, “Konsensusi i Partive Politike dhe perspektiva e paqes në Kosovë”.
 • Seminari i organizuar nga Pakti i Stabilitetit për mësimdhënien e historisë te pakicat kombëtare, 23-25.5.2002, Branschweig, Gjermani.
 • Seminaret e MASHT-i për mësimdhënie dhe hartimin e plan programeve mësimore.
 • Konferenca shkencore “Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe vendi i saj në historinë e kombit shqiptar”, Prizren, 9-10.6.2003.
 • Simpoziumi ndërkombëtar “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e tij”, me rastin e 600-vjetorit të lindjes së heroit kombëtar, Prishtinë, 21.11.2005.
 • Konferenca shkencore “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe Evropa”, Tiranë, 9-10.12.2005.
 • Mësimdhënia e historisë, Selanik, 10.11.2011.
 • Mësimdhënia e historisë, Selanik 31.8 – 2.9.2012.


Kontribute dhe trajtesa në përvjetorë dhe aktivitete të tjera shkencore:

 • Lufta e shqiptarëve të Kosovës dhe të viseve tjera në ish-Jugosllavi për vetëven­dosje e bashkim kombëtar gjatë LDB, Revista Ora, 1991.
 • Simpoziumi “Shqiptarët dhe Evropa dje e sot”, Përpjekjet e shqiptarëve të Kosovës për tu inkorporuar në rrjedhat demokratike të Evropës, Prishtinë, 23-26 maj 1991.
 • Kosova sfidon robërinë ’47-vjeçare, Kumtari, nr. 4, PSHDK, Prishtinë, 1992.
 • Mbi të gjitha Kosova, Bujku, Prishtinë, 7 prill 1992.
 • Me rastin e 80-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë – Vepër e lavdishme të parëve tanë, Bujku, Prishtinë, 17.10.1992.
 • Reagim ndaj shkrimit të Frrok Çupit të botuar në gazetën “Borba” e dt. 25.10.1993 me titull Kosova mora ostati u Serbiji (Kosova duhet të mbetet në Serbi), Një kërcënim i njohur për Kosovën, Bujku, Prishtinë, 28 Nëntor 1993.
 • Përkujtim: kushtuar akademik Ali Hadrit, I përkushtuar vetëdijesimit kombëtar, Bujku, Prishtinë 3.12.1994.
 • Masakrat serbe në Jabllanicë të Dushkajës, me rastin e 75-vjetorit, Jabllanicë, 13.7.1996.
 • Secila Konferencë lëndoi rëndë çështjen shqiptare, Kosova Sot, Prishtinë, 13.2. 1999.
 • Promemorie e 64 intelektualëve shqiptar drejtuar Samitit të NATO-s në Washington, me rastin e 50-vjetorit të saj, Tiranë, 24.4.1999, Rilindja, 26.4.1999.
 • Roli i Kosovës në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, Sesion shkencor, Prishtinë, 22.11.2002 dhe Konferenca shkencore në Tiranë, 27.11.2002.
 • Akademi përkujtimore kushtuar 5-vjetorit të Betejës së Loxhës – Dëshmorit Rrustem Burçit, Pejë, 6 korrik 2003.
 • Tryezë shkencore kushtuar 125-vjetorit të LSHP, Gjakovë, 6.9.2003, Lufta e Sarajit – dëshmi e mbrojtjes së Vendimeve të Kuvendit të LSHP.
 • Simpozium shkencor “80-vjetori i Betejës së Galicës të udhëhequr nga Azem Bejta”, Prishtinë, 14.7.2004, Azem Bejta luftëtar i kauzës kombëtare shqiptare.
 • Trajtimi i historisë në rrethana të reja shoqërore e politike, Tryeza shkencore “Proble­met teorike dhe metodologjike të historiografisë shqiptare”, Prishtinë 15.12.2006.
 • Konferencë shkencore “100-vjetori i Kongresit të Manastirit”, Çështja e Alfabetit sipas dokumenteve të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Tiranë 2009.
 • Dalja publike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dorëzuar për botim në edicionin e “10-Vjetori i Çlirimit të Kosovës”, Prishtinë, 2009.
 • Simpozium shkencor “Kryengritja e vitit 1910 në Kosovë”, Kaçanik, 30 prill 2010, Kryengritja Antiosmane e vitit 1910 në Kosovë.
 • 65-vjetori i përfundimit të LDB dhe 5-vjetori i Ditës së Evropës, Kosova aleate e Koalicionit Antifashist aspiron Bashkimin Evropian, Prishtinë, 9 maj 2010.
 • Simpozium shkencor “Mitrovica gjatë viteve 1944-1999”, Mitrovicë, 4 qershor 2010, Fjala e hapjes.
 • Simpozium shkencor “Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Kaçanikut 1990”, Prishti­në, 2 korrik 2010, Vendimet historike të përfaqësuesve të Kosovës inspirim për liri e pavarësi.
 • Akademi përkujtimore “Vrasja e Rrustë Kabashit”, Prizren, 18 gusht 2010, Rrustë Kabashi – Figurë e shquar e Kryengritjes së vitit 1910.
 • Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “Jeta dhe vepra e Nënë Terezës”, Prishtinë, 7.9.2010, Dimensioni historik i figurës së Nënë Terezës.
 • Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “Aleks Buda–një jetë për albanologjinë”, Tiranë, 25 tetor 2010, Kontributi i Profesor Aleks Budës për historinë e Kosovës.
 • Tribunë shkencore “Kryengritja e Kosovës në vitit në 1910”, Universiteti i Prishtinës, 20.11.2010, Kryengritja antiosmane e vitit 1910 në Kosovë.
 • Simpozium Shkencor “Veprimtaria politike e KMKK”, Prishtinë, 30.11.2010, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës në dritën e dokumenteve arkivore.
 • Simpozium Shkencor “Roli i shqiptarëve në regjionin e Ballkanit”, Moskë, 24 dhjet­or 2010, Çështja shqiptare nëpërmjet zhvillimeve të marrëdhënieve shqiptaro-serbe.
 • Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “Aspekte të bashkëpunimit dhe integrimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve në Evropë gjatë shek. XX”, Tiranë, 28 mars 2011, Roli i UÇK-s si aleate ushtarake e NATO-s në Çlirimin e Kosovës.
 • Simpozium shkencor “Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë”, Prishtinë, 25 mars 2011, Rrethanat shoqërore e politike në Kosovë dhe në Jugosllavi në prag të Demonstra­tave të vitit 1981.
 • Simpozium shkencor “100-vjetori i Kryengritjes së Malësisë 1911-2011”, Tuz, 4 prill 2011, Kryengritja e Malësisë dhe gjendja aktuale e shqiptarëve në Mal të Zi.
 • Tryezë shkencore “Personalitetet historike në 50 vjetët e fundit të shekullit XX në luftë për çlirim e vetëvendosje, ndërtim e shtetformim të Kosovës”, Prishtinë, 22.4.2011, Dimensioni historik i figurës së Fadil Hoxhës.
 • Java e shkencës, Prishtinë, 19 maj 2011, Pozita e shkencës së historisë në Kosovë.
 • Simpozium shkencor “Trepça ndër shekuj”, Mitrovicë, 21.2.2012; Trepça pasuri kombëtare.
 • ASHAK – IHP: Akademi – Kujtesë historike, Prishtinë, 25.4.2012, Federata Panshqiptare “Vatra” – Një shekull në shërbim të çështjes shqiptare.
 • ASHAK – IHP: Akademi-Kujtesë historike, Junik, 21.5.2012, Kuvendi i Junikut Promotor i Kryengritjes së Përgjithshme të vitit 1912.
 • Sesion shkencor “Plava dhe Gucia ndër shekuj”, Plavë, 27.7.2012, Kontributi i Plavës e Gucisë në periudhën e Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
 • Studim i denjë kushtuar atdhetarit dhe demokratit Doktor Ibrahim Temo, recension për studimin monografik të prof. dr. Kristaq Priftit, Prishtinë, 25.10.1996.
 • Komandant Sali Çekaj, ‘’Veterani’’, simbol i fitores së lirisë mbi robërinë, kumtesë e lexuar në Akademinë përkujtimore me rastin e katërvjetorit të rënies së dëshmorit të kombit Sali Çekaj, mbajtur më 19.4.2003.
 • Suvišna ‘’briga’’ za Kosovo, gazeta Borba, 3.12.1993.
 • Drenica është metaforë e bashkimit të shqiptarëve, Bujku’, 16.3.1998.
 • Çka pret Kosova nga liderët e partive politike me 10 janar 2002, ‘’Rilindja’’, 7.1.2002.
 • Për një perspektivë të sigurt historike, Aktualiteti, 13.11.1993.


Bashkautor në tekstet shkollore:

 • Historia për klasën II të shkollës së mesme, Tiranë, 1996.
 • Historia për klasën II të shkollës së mesme, Prishtinë, 1996.
 • Historia për klasën III të shkollës së mesme, Tiranë, 1997.
 • Historia për klasën III të shkollës së mesme, Prishtinë, 1997.
 • Historia 10, për gjimnazin matematikë-informatikë dhe gjimnazin e shkencave natyrore, Dukagjini, 2002.
 • Historia 10, për gjimnazin matematikë-informatikë dhe gjimnazin e shkencave natyrore, Libri Shkollor, Prishtinë, 2003.
 • Historia 11, për gjimnazin e përgjithshëm, Libri Shkollor, Prishtinë, 2004.
 • Historia 12, për gjimnazin e përgjithshëm, Libri Shkollor, Prishtinë, 2005.