baneri europea
 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Europës

ASHAK bashkëpunon dhe me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Europës (European Academy of Sciences and Arts / Academia Scientiarum et Artium Europaea) me seli në Salzburg të Austrisë.
I pari anëtar i kësaj Akademie ishte zgjedhur akademik Gazmend Zajmi.
Sot anëtarë të saj janë akademik Hivzi Islami, akademik Rexhep Ismajli, anëtare korrespondente e ASHAK, prof. dr. Edi Shukriu dhe anëtari i jashtëm i ASHAK, prof. dr. Muhamedin Kullashi.

http://www.euro-acad.eu/