Aktuale

aktuale 1
 

Fotografi nga pritja që Kryetari i ASHAK akademik Nexhat Daci organizoi për Kryetaren e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Mr. Sc. Arta Rama-Hajrizi dhe Zëvendëskryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Prof. Dr. Ivan Çukaloviq