Aktuale

aktuale 1
 

Inaugurimi i anëtarit të jashtëm prof. dr. Matteo Mandalà

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës bëri inaugurimin e anëtarit të jashtëm të saj, prof. dr. Matteo Mandalà.