Aktuale

aktuale 1
 

Promovimi i botimeve të ASHAK-ut

Promovimi i botimeve të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës u bë më 31 maj 2017, në orën 12:00, në mjediset e Akademisë.