Aktuale

aktuale 1
 

Konferencë jubilare-shkencore "Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit"

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë, organizojnë Konferencën jubilare-shkencore "Me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akademik Idriz Ajetit".

Konferenca mbahet më 27 janar 2017, të premten, në orën 10:00, në mjediset e ASHAK-ut, në Prishtinë.