Aktuale

aktuale 1
 

Njoftim

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës njofton publikun se recensionet e propozimeve për zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë u lihen në dispozicion për shtatë ditë në mjediset e Akademisë (Statuti i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, nr. 446/2, i 11.05.2016, neni 23, paragrafi 12.)

TĂ« interesuarit mund t’i japin mendimet e tyre nga 17 deri mĂ« 24 nĂ«ntor, çdo ditĂ« pune, prej orĂ«s 09:00 deri nĂ« orĂ«n 15:00.

Vërejtjet eventuale i paraqiten Kryesisë së Akademisë me shkrim dhe të nënshkruara deri më 24 nëntor 2016, ora 15:00.