Aktuale

aktuale 1
 

Ndarja e "Shpërblimit mbështetës 2015"

Sot, më 10 mars 2015, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ia ndau Shpërblimin mbështetës 2015 kandidates të moshës së re që ka arritur rezultate të rëndësishme në fushën e shkencës, dr. Pranvera Ibrahimit.

Në ndarjen e çmimit foli akademik Hivzi Islami, Kryetar i Akademisë dhe akademik Feriz Krasniqi, i cili dha arsyetimin e ndarjes së Shpërblimit mbështetës 2015.