Aktuale

aktuale 1
 

SQARIM I ASHAK

Lidhur me disa zëra akuzues, që u dëgjuan në adresë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në debatin për UP-në në Kuvendin e Kosovës më 6.02.2014, Shërbimi profesional i ASHAK-ut jep këtë sqarim për opinion: 

1. Nga dokumentacioni që posedon Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës është e vërtetë se Sinan Hasani dhe Josip Broz Tito janë zgjedhur anëtarë të ASHAK-ut; 

2. Sinan Hasani është zgjedhur anëtar korrespondent i Akademisë në vitin 1983 (i rregullt më 1986), me vizën që i ka dhënë atëherë Seksioni i Gjuhës, i Letërsisë dhe i Arteve, me propozimin dhe votimin e Rexhep Qosjes, së bashku me anëtarët e tjerë (Esad Mekuli, Vukashin Filipoviq, Idriz Ajeti dhe Muslim Mulliqi), dhe votimin në Kuvendin e Akademisë; 

3. Josip Broz Tito Ă«shtĂ« zgjedhur anĂ«tar nderi i AkademisĂ« mĂ« 26.12.1979 unanimisht, me aklamacion, madje nĂ« mbledhje qĂ« Ă«shtĂ« mbajtur nĂ« Institutin Albanologjik (drejtor Rexhep Qosja), e ku merrnim pjesĂ« edhe politikanĂ«t: Xh. Nimani, M. Bakalli, D. Ristić, M. Zvicer, B. Oruçi, M. Plakiqi, M. Mustafa. Para kĂ«saj, nĂ« vitin 1975, Tito Ă«shtĂ« shpallur doktor nderi i Universitetit tĂ« PrishtinĂ«s. 

4. Rrahman Morina nuk është zgjedhur kurrë anëtar i Akademisë dhe nga dokumentacioni shihet se as që ka pasur ndonjëherë propozim për të.

Me presion ose pa të, Sinan Hasani dhe Josip Broz Tito janë zgjedhur anëtarë të ASHAK-ut në rrethana të caktuara të kohës, sikundër që Tito është shpallur doctor honoris causa në Universitetin e Prishtinës. Kjo ka ndodhur dhe ndodhia nuk mund të anulohet. 

SHËRBIMI PROFESIONAL I ASHAK