Ligjëratë e Irena Savickës

Më 22 nëntor 2022, në ambientet e Akademisë, Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë organizoi ligjëratën e prof. dr. Irena Sawicka me temë: “Izokronia në gjuhën shqipe”.
Për profesoreshën Irena Sawicka, për arritjet e saj në fushën e shkencës së albanologjisë, foli akademik Rexhep Ismajli.
Me këtë rast albanologes Irena Sawicka, nga kryetari i Akademisë, akademik Mehmet Kraja, iu dorëzua fletëdëshmia e pranimit anëtar i jashtëm i Akademisë së shkencave dhe të Arteve të Kosovës.