Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë

“Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të Kosovës dhe të Shqipërisë” - ASHAK (SSHN) në bashkëpunim me ASHSH (SSHNT, INEUM - UPT), 2011 e në vazhdim;