baneri 2
 

Revista

Nga viti 2013 do të botohet revistë e veçantë për shkenca shoqërore e ndarë nga revista “Studime” për Gjuhësi dhe Letërsi. Emërtimi i revistës për shkenca shoqërore do të bëhet sipas vendimit të organit përkatës të ASHAK-ut. Me këtë rast pritet të merren hapa konkretë për ndryshimin e Rregullores mbi veprimtarinë botuese të ASHAK-ut.