baneri vjetari
 

VJETARI 28

ASHAK, 2007

VJETARI 28/ 2007. ASHAK, redaktor H. Islami, Prishtinë, 2007, ff. 129, 17x24 cm.