baneri vjetari
 

VJETARI 27

ASHAK, 2006

VJETARI 27/ 2006  ASHAK, Redaktor H. Islami, Prishtinë, 2006, 152, 17x24 cm.