baneri vjetari
 

VJETARI 26

ASHAK, 2005

VJETARI 26/ 2005 ASHAK, Redaktor H. Islami, Prishtinë, 2006, 95, 17x24 cm.