baneri vjetari
 

VJETARI 25

ASHAK, 2004

VJETARI 25/ 2004 ASHAK, Red. H. Islami, Prishtinë, 2005, 126, 17x24 cm.