baneri vjetari
 

VJETARI 24

ASHAK, 2003

VJETARI 24/ 2003 ASHAK, Red. H. Islami, Prishtinë, 2004, 82, 17x24 cm.