baneri vjetari
 

VJETARI 21-23

ASHAK, 2000-2002

VJETARI 21-23/ 2000-2002 ASHAK, Redaktor H. Islami, Prishtinë, 2003, 89, 17x24 cm.