baneri vjetari
 

VJETARI 13-20

ASHAK, 1992-1999

VJETARI 13-20/ 1992-1999 ASHAK, Redaktor H. Islami, Prishtinë, 2003, 152, 17x24 cm.