baneri kolektive
 

Krasniqi - Ruci - Vangjeli - Susuri - Mullaj - Pajazitaj, FJALOR I EMRAVE TË BIMËVE

ASHSH, ASHAK