baneri kolektive
 

Besim Bokshi, NË PRITJE, Poezi e zgjedhur

ASHAK

BOKSHI, Besim:

NË PRITJE.

Poezi e zgjedhur, parathënia R. Ismajli, ASHAK, Prishtinë, 2006, ff. 98, 14x20 cm, ISBN-13:  978-9951-413-44-2, ISBN-13: 978-9951-413-47-3; ISBN-10: 9951-413-44-7, ISBN-10:  9951-413-44-1.