baneri kolektive
 

Esad Mekuli, MALLI PËR TË PAMBËRRIJTSHMEN, Poezi e zgjedhur

ASHAK