baneri i arteve
 

Rexhep Ferri, Ekspozitë personale