baneri i arteve
 

Eqrem Basha, Afrim Spahiu, AGIM ÇAVDARBASHA

Botime të veçanta LXXI, Seksioni i Arteve, Libri 8