baneri i arteve
 

Zeqirja Ballata, SIMFONIA 83

Botime të veçanta CVIII, Seksioni i Arteve, Libri 13