baneri i arteve
 

Gëzim Qëndro, REXHEP FERRI (MONOGRAFI)

ASHAK, 2010

Botime të veçanta CXI, Seksioni i Arteve, Libri 14