baneri i arteve
 

Rauf Dhomi, MOREA - Balet në tri akte me prolog

Botime të veçanta LXXVII, Seksioni i Arteve, Libri 9