baneri i arteve
 

Rauf Dhomi, DASMA ARBËRESHE, Opera në tri akte me prolog

Botime të veçanta LXIV, Seksioni i Arteve, Libri 7