baneri i arteve
 

Engjëll Berisha, STUDIME DHE VËSHTRIME PËR MUZIKËN

Botime të veçanta LII, Seksioni i Arteve, Libri 6

BERISHA, Engjëll:

STUDIME DHE VËSHTRIME PËR MUZIKËN.

ASHAK, botime të veçanta LII, SA 6, Prishtinë, 2004, ff. 353, 17x24 cm, ISBN 9951-413-13-7.