baneri i natyres
 

J. Vangjeli - F. Krasniqi - Efigjeni Kongjika - L. R. Susuri - A. Mullaj, FJALOR I TERMINOLOGJISË SË BOTANIKËS

ASHSH, ASHAK