baneri i natyres
 

Fejzullah Krasniqi, TERMOFIKIMI DHE RRJETET TERMIKE

Botime të veçanta CXIII, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 19