baneri i natyres
 

Muharrem Berisha - Fevzi Berisha, NGA TEORIA E PËRAFRIMEVE TË FUNKSIONEVE

Botime të veçanta CVII, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 18