baneri i natyres
 

Emrush Gashi, TEORIA ADITIVE E IDEALEVE DHE TEORIA E RADIKALEVE TË UNAZAVE

Botime të veçanta CII, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 17