baneri i natyres
 

Minir Dushi, PASURITË MINERALE TË KOSOVËS, Vëllimi i dytë

Botime të veçanta XCVII, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 16