baneri i natyres
 

Minir Dushi, PASURITË MINERALE TË KOSOVËS, Vëllimi i parë

Botime të veçanta XCVI, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 15