baneri i natyres
 

Latif R. Susuri, FJALOR I BIMËVE BUJQËSORE, PYJORE DHE BAROJAVE, latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe italisht

Botime të veçanta LXXIV, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 13