baneri i natyres
 

Muharrem Berisha, NGA TEORIA E SERIVE TRIGONOMETRIKE

Botime të veçanta XLVI, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 10

BERISHA, Muharrem:

NGA TEORIA E SERIVE . TRIGONO­METRIKE,

ASHAK, botime të veçanta XLXVI, SSHN 10, Prishtinë, 2003, ff. 174, 17x24 cm, ISBN 9951-413-07-2.