baneri i natyres
 

Minir Dushi, TREPÇA

Botime të veçanta XLI, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 9