baneri i natyres
 

Nexhat M. Daci, KIMIA ORGANIKE EKSPERIMENTALE

Botime të veçanta XXIV, Seksioni i Shkencave të Natyrës, Libri 4