baneri i shoqerore
 

INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVË, Tryezë shkencore