baneri i shoqerore
 

Blerim Latifi, METAFIZIKA E EMANCIPIMIT