baneri i shoqerore
 

Ekrem Murtezai, HYRJE KONCEPTUALE NË FILOZOFI