baneri i shoqerore
 

Anton K. Berishaj, SHOQËRIA PA SHTET