baneri i shoqerore
 

Muhamedin Kullashi, POLITIKA, LUFTA DHE DIPLOMACIA, Anarkia ndërkombëtare dhe e drejta